ΕΜΕΠΟΛ - Εταιρεια Μεσογειακού Πολιτισμού - Mediterranean Culture Society

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗ ΙΚΟΝΙΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΛΑΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗ ΙΚΟΝΙΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΛΑΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ - (7-16 ΙΟΥΛΊΟΥ 2019)