ΕΜΕΠΟΛ - Εταιρεια Μεσογειακού Πολιτισμού - Mediterranean Culture Society

Μηνύματα

"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ͂ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ανθρώποις εὐδοκία “

Το μήνυμα των Αγγέλων από τους ουρανούς προς την ανθρωπότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σήμερα για όλους τους λαούς πάνω στη γη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τη σύγχυση, το άγχος, την ανασφάλεια, τις φονικές συρράξεις, την εκμετάλλευση καί τις θλιβερές συνέπειες της επιδημίας. Το ερώτημα είναι: πού θα φθάσουμε με αυτή την κατάσταση; Μαζί με όλα τα άλλα καθημερινά προ-βλήματα, στις ανθρώπινες κοινωνίες, προστέθηκαν και τα ψυχολογικά: η κατάθλιψη, η απελπισία, η τάση για αυτοκτονία.

Ο προφητικός λόγος πάντοτε προειδοποιεί:"οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀπολοῦνται" (Ψαλμ.72 [73],27), είτε ως άτομα, είτε ως έθνη. Αμέτρητες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν επαληθευθεί οι θεόπνευστοι αυτοί λόγοι. Επομένως, μόνον με την επιστροφή στον Θεό μπο-ρεί να σωθεί ο κόσμος. Ειδικότερα, εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε να δίνουμε την καλή μαρτυρία της πίστεώς μας, ώστε να μπορούν και άλλοι να βρούν τον δρόμο τους προς τον Σωτήρα Ιησού.

Όταν γεννήθηκε o Χριστός, έσπευσαν να τον προσκυνήσουν άνθρωποι με ταπεινό φρόνημα· όχι μό-νον οι απλοϊκοί ποιμένες αλλά και οι σοφοί Μάγοι από την Ανατολή, οι οποίοι δεν δίστασαν να κάμψουν τα γόνατα και να αποδώσουν τον σεβασμό τους μπροστά στο θείο Βρέφος. Οι θρησκευτι-κοί άρχοντες των Ιουδαίων γνώριζαν από τα βιβλία των Προφητών ότι θα έρθει ο Μεσσίας στη Βη-θλεέμ της Ιουδαίας, καθώς φάνηκε και από την πληροφορία που έδωσαν στον Ηρώδη. Όμως δεν έσπευσαν να επισκεφτούν τον Ιησού, παρ’όλο που η Βηθλέμ απέχει μόλις οκτώ χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Και όταν αργότερα οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ ασχολήθηκαν με τον Ιησού, ο απο-κλειστικός τους σκοπός ήταν να τον εξοντώσουν.

Ο Κύριος είπε: "διδαχτεῖτε ἀπό τό δικό μου παράδειγμα, γιατί εἶμαι πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά, καί οἱ καρδιές σας θα βροῦν ξεκούραση“ (Ματθ. 11,29). Όλοι γνωρίζουμε πόσο απλός και ταπεινός ήταν ο Κύριος από τη γέννησή Του μέχρι τη σταυρική Του θυσία. Γι' αυτό, μόνον οι ταπεινές και απλές ψυχές μπορούν να προσεγγίσουν, να γνωρίσουν και να ενωθούν με τον ταπεινόν Ιησούν και να βρούν κοντά Του ανάπαυση, ειρήνη και αληθινή χαρά. Με το παράδειγμά μας και με την προσευ-χή μας, αδελφοί, ας βοηθήσουμε και άλλους να προσεγγίσουν τον Σωτήρα Χριστόν, να φωτιστούν οι ψυχές τους και να Τον δεχτούν, ώστε να απολαύσουν την πραγματική χαρά κι ειρήνη, που Εκείνος προσφέρει.

Συγχρόνως, αδελφοί μου, ιδιαίτερα αυτές τις άγιες ημέρες, ας ενδιαφερθούμε για τους αδελφούς μας που είναι ασθενείς, πάσχουν και υποφέρουν από διάφορες αιτίες. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπο-ρούμε γι' αυτούς, παρακινώντας και άλλους καλοπροαίρετους συνανθρώπους μας, για να τους συ-μπαρασταθούν κατά τις δυνατότητές τους.

Αλλά, ας έχουμε στις προσευχές μας και όλον τον κόσμο, ο οποίος βασανίζεται από την επάρατη πανδημία του COVID-19. Ας παρακαλέσουμε τον Λυτρωτή μας για όλους τους λαούς της γης, για τους ασθενείς, τους κατάκοιτους, τους αστέγους, τους αιχμαλώτους, τους φυλακισμένους, τους πει-νασμένους, για όσους ευρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, τους πρόσφυγες. Αλλά και για και όλους εκείνους που ζούν στο σκοτάδι της άγνοιας του αληθινού Θεού και βρίσκονται σε απόγνωση.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, όπως ψάλλουμε στους ύμνους της εορτής, η Γέννηση του Σω-τήρα είναι ένα ιστορικό γεγονός, όμως εμείς το βιώνουμε ως τωρινό και ενεστωτικό. Γι αυτό και συ-χνά επαναλαμβάνεται η λέξη «σήμερον». Μέσα στον λειτουργικό χρόνο που τελούνται τα ιερά μυ-στήρια της Εκκλησίας όλα τα γεγονότα της θείας Οικονομίας, της λυτρωτικής παρουσίας τους Υιού του Θεού πάνω στη γη, επαναλαμβάνονται εδώ και τώρα μυστικά, ώστε να μετέχουμε οι πιστοί της σωτηρίας που μας χαρίζουν. Γι αυτό και στη χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία, μπορούμε κι εμείς σήμερα να ψάλλουμε μαζί με τους Αγγέλους το "δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ", να αντικρύζουμε μαζί με τους ποιμένες το θείον "Βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ"· και μαζί με τους Μάγους της Ανατολής να προσκυνούμε τον Βασιλιά των ψυχών μας, προσφέροντας τα δώρα μας: αντί χρυσού τις καρδιές μας φάτνες θερμές από αγάπη, για να έλθει να κατοικήσει· αντί σμύρνα την ειλικρινή μετάνοιά μας για τις αμαρτίες μας· και αντί λιβάνι την ολόψυχη λατρεία και ευγνωμοσύνη μας για την ενανθρώπησή Του και τη σωτηρία που μας χαρίζει από τη φθορά και τον θάνατο.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,
εύχομαι να ζήσετε τα Χριστούγεννα με υγεία, βαθειά πίστη κι ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας που προσέλαβε τη δική μας ανθρώπινη μορφή, για να της χαρίσει τη ζωή και την Ανάσταση και να εορ-τάσετε χαρούμενα και ειρηνικά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ευλογημένα Χριστούγεννα!

+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

 

"Ἀναστάσεως ἡμέρα, καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει

καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα... συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει
καί οὕτω βοήσωμεν Χριστός Ἀνέστη"

Αναστάσεως ημέρα! Η πιό χαρούμενη ημέρα των Ορθοδόξων πιστών! Η μεγαλύτερη εορτή της Εκκλησίας! Το μαγαλύτερο πανηγύρι των Ορθοδόξων, που αγγίζει τις καρδιές όλων. Ακόμη και εκείνοι, που για διάφορους λόγους δεν εκκλησιάζονται συχνά, τη νύχτα της Αναστάσεως, σπεύδουν στην Εκκλησία, ακόμη κι αν χρειάζεται να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα, για να ακούσουν τον νικητήριο ύμνο "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"! Οι αναμμένες πασχαλινές λαμπάδες, που κρατούν στα χέρια τους οι πιστοί, φωτίζουν τα πρόσωπά τους που λάμπουν από χαρά! Με γελαστά χείλη, τσουγκρίζοντας τα πασχαλινά αυγά, ανταλλάσσουν τον αναστάσιμο χαιρετισμό: "Χριστός Ἀνέστη!" - "Ἀληθῶς Ἀνέστη!". Και οι καρδιές εκείνων που έχουν ψυχρανθεί με τους συγγενείς, φίλους και συνεργάτες από παρεξηγήσεις ή άλλες ανθρώπινες αδυναμίες, θερμαίνονται πάλι. Συγκινητικά περιστατικά συμβαίνουν κάθε χρόνο στη γιορτή του Πάσχα. Άνθρωποι, που είχαν ψυχρανθεί μεταξύ τους, πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλληλοσυγχωρούνται και από εκείνη την ώρα η αγάπη του Αναστάντος Χριστού θρονιάζεται στις ψυχές τους. Ανταποκρίνονται έτσι στο κάλεσμα του υμνωδού:
Ας συγχωρέσουμε τα πάντα και ας αγκαλιαστούμε ο ένας με τον άλλον, για να πούμε όλοι μαζί ότι Αναστήθηκε ο Χριστός! Εμείς οι Ορθόδοξοι, αδελφοί, το Πάσχα κατ’εξοχήν γιορτάζουμε την Αγάπη:
Την αγάπη του Αναστάντος Κυρίου μας προς όλο το ανθρώπινο γένος.
Τη δική μας αγάπη προς τον Λυτρωτή μας Αναστάντα Χριστό.
Και την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας.

Η αγάπη από τη φύση της είναι προσφορά προς τον άλλο, διαφορετικά δεν είναι αληθινή. Ο μαθητής της αγάπης, ο Απόστολος Ιωάννης γράφει: "Εμείς αγαπάμε τον Θεό, γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε" (Α' Ιωάν.4,19). Η αγάπη του Ιησού προς τους Αποστόλους αλλά και προς όλους τους μαθητές που τον ακολουθούσαν του εκδηλώθηκε σε τέλειο βαθμό, πριν από τα εκούσια Πάθη Του (βλ. Ιωάν. 13,1). Έσκυψε ο Ιησούς και έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, όπως έκαναν οι δούλοι την εποχή εκείνη. Στον Μυστικό Δείπνο τούς παρέδωσε το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, τους έθρεψε με το Άγιο Σώμα και Αίμα Του. Καρφώθηκε στο Σταυρό για τη σωτηρία όλων. Και αναστήθηκε με δόξα, για να χαρίσει σε όλους μας τη ζωή που δεν γνωρίζει τέλος μέσα στην αναστημένη Του παρουσία.

Πώς μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι, αδελφοί, μπροστά στις αμέτρητες ευεργεσίες που μας πρόσφερε ο Κύριός μας; Αυτές που επαναλαμβάνουμε σε κάθε θεία λειτουργία, όταν τις απαριθμούμε και τον ευχαριστούμε: τη δημιουργία του κόσμου, τη δική μας δημιουργία, τη φιλανθρωπία του στην αποστασία μας, την Ενανθρώπησή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, τη διδασκαλία του, τα εκούσια πάθη του, την ένδοξή του Ανάσταση, τη θέωση της θνητής και φθαρτής φύσης μας μέσα στο δικό του Θεανθρώπινο Σώμα που αναλήφτηκε στους Ουρανούς, το Πνεύμα το Άγιο που συγκροτεί την Εκκλησία και ενεργεί τον εξαγιασμό μας.
Δεν ομολογούμε και εμείς ενσυνείδητα, όπως ο ευαγγελιστής Ιωάννης: "Εμείς αγαπάμε τον Θεό, γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε"; Και ως πιστοί μαθητές του Κυρίου δεν αγωνιζόμαστε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του, όπως ο ίδιος μας προτρέπει "Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου" (Ιωάν.14,15);

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Πάσχα! "Ἑορτῶν Ἑορτή καί Πανήγυρις Πανηγύρεων"! Ἀνάσταση, γιορτάζουμε απόψε! Την Ανάσταση του Χριστού μας! Γι' αυτό οι καρδιές μας ξεχυλίζουν από χαρά! Τα πρόσωπα ακτινοβολούν! Τα μάτια λάμπουν! Και τα χείλη δεν παύουν να επαναλαμβάνουν τον επινίκιο παιάνα: "Χριστός Ἀνέστη"!
Γιατί, αλήθεια, απόψε, τόση χαρά γεμίζει τις ψυχές όλων μας; Τί είναι αυτό που παρακινεί απόψε τα πλήθη των πιστών, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέρους, να έλθουν στους Ορθοδόξους ναούς, για να ανάψουν την αναστάσιμη λαμπάδα τους, και να βροντοφωνήσουν το "Χριστός Ανέστη"; Ακόμη και άνθρωποι, που άλλες φορές δεν πηγαίνουν σε Εκκλησία, νιώθουν ψυχική τους ανάγκη το Πάσχα να συμμετάσχουν μαζί με όλους τους πιστούς στην αναστάσιμη χαρά!
Μπορεί η διάνοια του κάθε ανθρώπου να αδυνατεί να δώσει εξήγηση, η ψυχή όμως
διαισθάνεται τις πλούσιες ευεργεσίες που η Ανάσταση του Χριστού της χάρισε!
Η ανθρώπινη ψυχή ήταν χτυπημένη από βαρειές, ανίατες, θανατηφόρες ασθένειες και ο Χριστός με την Ανάστασή Του θεράπευσε την ψυχή από όλες αυτές τις οδυνηρές αρρώστιες, που με μιά λέξη χαρακτηρίζονται "αμαρτίες".
Η ψυχή μας ήταν αιχμάλωτη στον πιό απάνθρωπο εχθρό της, τον διάβολο, και ο Αναστημένος Χριστός ελευθέρωσε την ψυχή από τα δεσμά αυτού του τυράννου και μας χάρισε την ελευθερία των τέκνων του Θεού!
Η ψυχή είχε δηλητηριαστεί από το πονηρό φίδι, τον σατανά και περιήλθε σε πνευματικό θάνατο, αποκομμένη από την πηγή της ζωής, τον Θεό, και ο Αναστημένος Χριστός την ζωοποίησε και της χάρισε ζωήν αιώνιον!
Χαίρεται, λοιπόν, κάθε ορθόδοξη χριστιανική ψυχή για όλα αυτά, που της χάρισε η Ανάσταση του Χριστού, όπως χαίρεται ο άρρωστος που μπήκε στο νοσοκομείο ετοιμοθάνατος και εξέρχεται τελείως υγιής.
Χαίρεται όπως ο άνθρωπος που τον απήγαγαν ληστές και μετά από την πληρωμή των λύτρων, από κάποιον ευεργέτη, γυρίζει σπίτι του ελεύθερος.
Χαίρεται όπως η κόρη του Ιαείρου, ο υιός της χήρας της Ναΐν, ο Λάζαρος, που ήταν νεκροί και αναστήθηκαν από τον Χριστό! Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που ένιωσαν και οι οικείοι τους όταν τους είδαν να ανασταίνονται;

Αδελφοί μου, αυτή η χαρά που ήλθε διά του Σταυρού και της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο, είναι ικανή να εξαλείψει από τις ψυχές μας κάθε λύπη, κάθε στενοχώρια, κάθε τύψη από τα θλιβερά γεγονότα που συχνά αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Όπως όταν ανατείλει ο ήλιος το σκοτάδι διαλύεται, έτσι και οι σκοτεινές καταστάσεις που ζούμε φωτίζονται από το Φώς της Αναστάσεως.
Από την Λαμπροφόρο εκείνη ημέρα της Ανάστασης ο κόσμος άλλαξε, για όποιον πίστεψε αληθινά στον αναστημένο Χριστό, ενώθηκε μαζί Του με το Άγιο Βάπτισμα και αγωνίζεται να ακολουθεί τα βήματά Του! Φυσικά, ο ορθόδοξος πιστός εξακολουθεί να ζει στον κόσμο, αλλά τα όσα του συμβαίνουν, κάτω από το φώς της Αναστάσεως, τα βλέπει με άλλο μάτι, καθαρό, με "νούν Χριστού". Έτσι, την χαρά αυτή που δίνει ο Χριστός με την Ανάστασή Του, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε "οὐδείς αἴρει ἀφ' ἡμῶν"· ούτε φτώχια, ούτε αρρώστια, ούτε εγκατάλειψη και μοναξιά, ούτε αδικία, ούτε ακόμη και αυτός ο θάνατος, που τον κατήργησε ο Χριστός, ο "θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος “. Γι' αυτό θα ακούσουμε στον Κατηχητικό του Λόγο τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο να λέγει: "Κανείς να μη θρηνεί για φτώχεια, διότι φανερώθηκε η κοινή βασιλεία του Θεού. Κανείς να μην οδύρεται για τα σφάλματά του, αφού ανέτειλε συγγνώμη από τον τάφο του Χριστού. Κανείς να μη φοβάται το θάνατο, διότι από τα δεσμά του μας ελευθέρωσε του Σωτήρα ο θάνατος."
Ολόψυχα εύχομαι σε όλους και όλες σας, η χαρά της Αναστάσεως να κυριαρχεί στις ψυχές σας και να σας απαλλάσσει από κάθε δυσάρεστη κατάσταση.

Χριστός Ανέστη!

«Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα... ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων ἐν ᾖ εὐλογοῦμεν -τόν Ἀναστάντα- Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας» (Ωδή 8η).


Πάσχα! Η ολόλαμπρη Εορτή της Εκκλησίας! Πάσχα, η πηγή χαρᾶς των χριστιανών! Με ιερό ενθουσιασμό οι Ορθόδοξοι χριστιανοί σπεύδουμε στην λαμπριάτικη αναστάσιμη θεία λειτουργία, για να ζήσουμε την παρουσία του Αναστάντος Κυρίου και να διακηρύξουμε το "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"!


«Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται· Πάσχα καινόν»(Στιχηρά Πάσχα 1ον). Η λέξη Πάσχα είναι αραμαϊκή και σημαίνει "διάβαση". Το παλαιό Πάσχα είναι γιορτή των Εβραίων. Την ημέρα αυτή μνημονεύουν τη διέλευσή τους από την Ερυθρά θάλασσα με την επέμβαση του Θεού και τη διάσωσή τους από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Το "καινόν" Πάσχα, το χριστιανικό Πάσχα, οι Χριστιανοί εορτάζουμε τη διάβαση του ανθρώπινου γένους από τον θάνατο στη ζωή, που χαρίζει ο Αναστημένος Ιησούς. Ο υμνογράφος με τον όμορφο ποιητικό στίχο και αναστάσιμους ήχους ψάλλει τα χαρακτηριστικά αυτής της διάβασης: «Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν» (Ωδή 1η), δηλαδή μας πέρασε:

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΙΣΙΔΙΑΣ,ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,

         Δόξα και ευχαριστία στον Πανοικτίρμονα Θεό μας, τον Δημιουργό του παντός, που μας αξίωσε να αντικρύσουμε την ανατολή ενός καινούριου χρόνου. Οι ευχές που ανταλλάσσουμε, συνήθως, εκφράζουν και τον βαθύτερο πόθο μας: να έχουμε υγεία, ειρήνη και χαρά. Η πηγή της αληθινής χαράς είναι ο  Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να συνδέσει και πάλι τους ανθρώπους με τον Θεό Πατέρα.

 

"Ώ γλυκυτάτης σου φωνῆς! μεθ' ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, 

μέχρι τερμάτων αἰῶνος, Χριστέ, ἥν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος κατέχοντες

ἀγαλλόμεθα"

 

(Θ! Ωδή Κανόνος Πάσχα)

 

Σήμερα, αδελφοί, ψάλλομε χαρμόσυνα την παρουσία του Αναστημένου Χριστού ανάμεσά μας. Κι εμείς ακούμε τη φωνή του, όπως οι Απόστολοι πριν από την Ανάληψή του στους Ουρανούς, όταν τους έδωσε τη διαβεβαίωση: "γώ μεθ' μν είμί πάσας τάς μέρας ως τς συντελείας το αἰῶνος" (Ματθ. 28,20).

Ο Ιησούς μετά την έγερσή Του από τους νεκρούς εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους γέμισε με χαρά. Ήταν όλοι φοβισμένοι και περίλυποι μετά τα δραματικά γεγονότα που είχαν προηγηθεί: τα φρικτά πάθη και ο σταυρικός θάνατος του Διδασκάλου. Νωρίς το πρωί έξω από τον Πανάγιο Τάφο Του συναντά  τη Μαρία τη Μαγδαληνή που έκλαιγε, γιατί τον θεωρούσε ακόμη νεκρό και την παρηγορεί (Ιωάν.20,16). Λίγο αργότερα παρουσιάζεται στις άλλες Μυροφόρες και  τις προτρέπει να χαίρονται, γιατί έχει αναστηθεί (Μάρκ. 16,1). Στη συνέχεια, έρχεται κοντά στον Απόστολο Πέτρο (Λουκ. 24,34), που είχε πικρά μετανοήσει για την άρνησή του και τον ειρηνεύει. Προς το απόγευμα εμφανίζεται στον Κλεώπα και έναν ακόμη προς τους Εμμαούς, για να του αφαιρέσει τη θλίψη, μετά από το δράμα του Γολγοθά. Και το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Κύριος παρουσιάστηκε στους φοβισμένους Μαθητές Του, εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι, για να τους αφαιρέσει τον φόβο και την πίκρα. Επί σαράντα ημέρες ο Ιησούς εμφανιζόταν στα αγαπητά Του πρόσωπα και στο τέλος υποσχέθηκε ότι και μετά την Ανάληψή Του θα παραμένει πάντα μαζί  τους!

Και πράγματι ο Ιησούς είναι πάντοτε παρών και στη δική μας τη σκέψη, στις επιθυμίες μας, στα σχέδιά μας, στις δυσκολίες μας, στις ανησυχίες και στους φόβους μας. Δεν τον προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας, αλλά με την πίστη μας. Το Πνεύμα το Άγιο μας φωτίζει, για να βλέπουμε το φως που έλαμψε στον τάφο του Κυρίου και να έχουμε ελπίδα, αισιοδοξία και δυνάμεις στον δύσκολο καθημερινό μας αγώνα. Είναι παρών ο αναστημένος Ιησούς μέσα σε όλη μας την ύπαρξη, αρκεί εμείς να του αφήνουμε χώρο μέσα στην καρδιά και το νου μας. Και πώς γίνεται αυτό;

Όταν μετανοούμε! Όταν διώχνουμε το μίσος, τον φθόνο και τη ζήλεια, όταν καλλιεργούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, όταν συγχωρούμε και αγαπούμε τους ανθρώπους. Όταν ανοίγουμε χώρο στην καρδιά μας και για εκείνους που μας αγαπούν και για εκείνους που μας μισούν. Εκεί λοιπόν που υπάρχει το έλεος και η αγάπη εκεί υπάρχει και ο αναστημένος μας Χριστός.     

Ο Κύριός μας και Θεός μας είναι πάντα μαζί με όλους τους μαθητές των Αποστόλων διαμέσου των αιώνων.  Όσοι βαπτίζονται εις το Όνομα της Αγίας Τριάδος γίνονται μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή του  Σώματός Του και κάθε φορά που μεταλαμβάνουν το Τίμιο Σώμα και Αίμα Του αναζωπυρώνεται η παρουσία Του. Φωτίζεται ο νους, μαλακώνει ο πόνος, απομακρύνεται η ανασφάλεια, στερεύει το δάκρυ, ανθίζει η ελπίδα στην καρδιά.          

Η "γλυκύτατη φωνή" του Ιησού,  ότι θα είναι πάντοτε μαζί με τους πιστούς Του,  γίνεται "άγκυρα ελπίδος" στο φουρτουνιασμένο πέλαγος της ζωής. Και εμείς πιανόμαστε γερά από αυτή την "άγκυρα ελπίδος", νιώθουμε ασφάλεια και αντλούμε θάρρος για τις ποικίλες δοκιμασίες και θλίψεις της ζωής μας! Διότι μεθ’ μν ο Θεός! 

Ο Αναστημένος μας Ιησούς να είναι διαρκώς παρών και να ειρηνεύει και να χαροποιεί όλους μας!

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Με την αγάπη του Αναστάντος Κυρίου μας

 

Ο Πισιδίας Σωτήριος

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016
Του Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

 

   "Ἰδού εὐαγγελίζομαι ἡμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ • ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος" (Λουκ. 2,10-11). Αυτό το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ακούστηκε από τον ουρανό στη γή την άγια νύχτα των Χριστουγέννων. Και αυτό το ίδιο μήνυμα έχει διαχρονική ισχύ και αξία. Δίνει χαρά μεγάλη "παντίτῷ λαῷ", κάθε εποχής, και τώρα και πάντοτε μέχρι τη συντέλεια  των αιώνων.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016 

01 Ιανουαρίου 2016

Ιερά Μητρόπολις Πισιδίας 

 

 

 

 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2016

Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

"Κύριε, εὐλόγησοντόνστέφανοντοῦἐνιαυτοῦ
τῆςχρηστότητός Σου".

 

Με δοξολογία προς τον φιλάνθρωπο Θεό εισερχόμαστε σήμερα στο νέο σωτήριο έτος 2016. Συγχρόνως αναπολούμε με ευγνωμοσύνη τα όσα καλά μας πρόσφερε ο πανάγαθος Ουράνιος Πατέρας μας τη χρονιά που πέρασε και τον ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες του. Ασφαλώς στη μνήμη μας έρχονται και θλιβερά γεγονότα που ζήσαμε, από δικά μας λάθη ή από άλλες εξωτερικές αιτίες. Παρ' όλα αυτά όσα αγαθά μας έδωσε ο Θεός είναι ασυγκρίτως περισσότερα από τα δυσάρεστα που ζήσαμε έως τώρα.

 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

"Δόξα ἐνὑψίστοιςΘεῷ
                                                                                        καίἐπίγῆςεἰρήνη,
                                                                                        ἐνἐνθρώποιςεὐδοκία"
                                                                                                            (Λουκ. 2,14)

 

     Τον ίδιο ύμνο, που έψαλλαν οι Άγγελοι την νύχτα των Χριστουγέννων, επαναλαμβάνουμε με χαρά και ευγνωμοσύνη κι εμείς σήμερα, αγαπητοί Αδελφοί μου, που τελούμε τη θεία λειτουργία και ζούμε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας τη Γέννηση του Χριστού ως ένα τωρινό γεγονός.

     Δοξάζουμε τον Θεό για το ασύλληπτο θαύμα: "ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος- Υἱόςσάρξ  ἐγένετοκαί ἡ Παρθένος ἔτεκενΘεόνἐνανθρωπήσαντα" .

     Ο Υιός και Λόγος του Θεού με τη βούληση του Θεού Πατέρα παίρνει την ανθρώπινη σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να σώσει τον άνθρωπο από τη δραματική του κατάσταση: από τη φθορά και τον θάνατο. Ο ανθρώπινος νους δεν χωράει το μέγεθος της συγκατάβασης του Θεού μήτε της αγάπης Του για τον άνθρωπο.

     Ο Κύριός μας δεν πήρε τη δική μας σάρκα για να μας ελέγξει, για να μας κρίνει ή να μας καταδικάσει. Ήρθε για να μας αποκαλύψει τον Θεό Πατέρα, την πηγή της Ζωής και να μας συμφιλιώσει μαζί Του. Ήρθε για να επαναφέρει την ειρήνη του Θεού μέσα στον ταραγμένο κόσμο από την αμαρτία.

    "Ο Χριστός ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης τοις μακράν και τοις εγγύς" σε όλους, γράφει ο Απ. Παύλος (Εφ. 2,17) και "Αυτός πραγματικά είναι για μας  η ειρήνη " (2,14).