ΕΜΕΠΟΛ - Εταιρεια Μεσογειακού Πολιτισμού - Mediterranean Culture Society

Emepol

ΕΜΕΠΟΛ

Η Εταιρεία Μεσογειακού Πολιτισμού είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο  που ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2013  και έχει έδρα τον Δήμο Υμηττού στην Αθήνα.

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, πολιτιστικοί, ανθρωπιστικοί και περιλαμβάνουν ενδεικτικά : 

  1. Την σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν τν Ελλάδα, την Μ. Ασία και ιδιαίτερα το νοτυοδυτικό τμήμα της, που φθάνει μέχρι τις ακτές της βορειοανατολικής Μεσογείου.
  2. Την παροχή βοηθείας για την ανάπτυξη των παραπάνω περιοχών σε πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς και άλλους συναφείς τομείς.
  3. Την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής για την πρόληψη από την περαιτέρω καταστροφή και την διατήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών μνημείων της περιοχής. Ιδιαίτερα όσων προέρχονται από την ελληνική αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους και τους μετέπειτα αιώνες της ρωμιοσύνης.
  4. Την παροχή τεχνογνωσίας αλλά και πάσης φύσεως οικονομικής και υλικοτεχνικής συνδρομής σε τοπικούς φορείς των παραπάνω περιοχών, που αναλαμβάνουν την αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων και μάλιστα χριστιανικών ιερών ναών, που ζητούν αυτή την βοήθεια.
  5. Τον εξοπλισμό κτιρίων και μάλιστα ιερών ναών με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους , πάντοτε φυσικά με την άδεια των τοπικών αρχών και παραγόντων.
  6. Την κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις προσώπων που θα μεταβαίνουν στην περιοχή με ειδική αποστολή προς εκπλήρωση των σκοπων της Εταιρείας.
  7. Την ανάπτυξη και τόνωση του ενδιαφέροντος των ελκόντων την καταγωγή από τις παραπάνω περιοχές αλλά και άλλων ομογενών, ώστε να επισκέπτονται τις αρχαίες αυτές κοιτίδες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
  8.  Την διατήρηση της ιστορικής μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων και την πνευματική συμπαράσταση σε όσους χριστιανούς ορθόδοξους κατοικούν σε αυτές.
  9. Την διερεύνηση των γνώσεων των απανταχού Ελλήνων για την ιστορία και τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις περιοχές αυτές και την διατήρηση και αναζωογόνηση πολιτιστικών παραδόσεων (οργάνωσης διαλέξεων, μουσικής, χορών, εθίμων)